Русско-латинский словарь

801воспылать — inardescere, o, ui, -; inflammari, or, atus sum;
802воссоздавать — recreare [1];
803восставать — exsurgere, o, rrexi, rrectus; resurgere;
804восстанавливать, — — recuperare [1] (vires cibo); vindicare [1] (antiquam faciem); supplere [e]o [e]vi [e]tum; restaurare [1]; restituere, o, ui, utum; reconciliare [1]; integrare [1]; redintegrare [1]; reficere, io, feci, fectum; sufficere; reducere, o, xi, ctum; reponere, o, posui, positum; revocare [1];
805восстанавливаться — suboriri,ior, ortus sum (materiae ex infinito suboritur copia; opulentia tot saeculis suboriens); redire [e]o, ii, itum; resurgere, o, rrexi, rrectum;
806восстание — rebellio [onis, f]; tumultus [us, m];
807восстановитель — recreator [oris, m] (corporis recreator somnus);
808восстановительный — resumptivus [a, um], resumptorius [a, um] (remedia);
809восстановление — reductio [onis, f];
810восток — oriens, ntis, m; ortus [us, m]; Eos (indecl.); Eous;
811восторг — admiratio [onis, f]; (summa) voluptas [atis, f]; exsultatio [onis, f]; furor [oris, m];
812восторгаться — exsultare [1]; aspectare [1];
813восторженность — furor [oris, m]; enthusiasmus [i, m];
814восторженный — excitatus [a, um]; furens, ntis; furibundus [a, um];
815восточнее — magis ad orientem;
816восточный — orientalis [e]; Eous [a, um];
817восхвалять — laudare [1]; praedicare [1]; celebrare [1]; vendere, o, didi, ditum;
818восхитительный — suavissimus [a, um];
819восхищаться — affici aliquв re; delectari; laetari; exsultare;
820восхищение — admiratio [onis, f] (homo admiratione dignissimus; divitiarum); laetitia [ae, f]; exsultatio [onis, f];
821восход — ortus [us, m]; exortus [us, m]; ascensus [us, m];
822восходить — scandere, o, scendi, scensum; ascendere; succedere, o, cessi, cessum; subire [e]o, ii, itum; oriri, ior, ortus sum;
823восходящий — a(d)scendens, ntis; primus [a, um] (sol);
824восхождение — ascensio [onis, f]; ortus [us, m];
825восьмерка — ogdoas, adis, f;
826восьмигранный — octangularis [e]; octangulatus [a, um]; octaеdrus [a, um];
827восьмидесятилетие — octoginta anni; (jubilaeum) octogenarium;
828восьмидесятый — octogesimus [a, um];
829восьмисотый — octingentesimus [a, um];
830восьмиугольный — octagularis [e]; octangulatus [a, um];
831восьмой — octavus [a, um];
832вот — en; ce; ecce;
833вотчина — ditio [onis, f];
834вошь — pedis [is, m], f; pediculus [i, m]; tinea [ae, f];
835вощеный — ceratus [a, um];
836впадать — influere, o, xi, ctum; incidere, o, cidi, - (amnis incidit flumini); decidere; delabi; transire (Mosa in Oceгnum transit); incurrere, o, cucurri, cursum;
837впадение — influxus [us, m]; flumen [inis, n] influens;
838впадина — caverna [ae, f]; cavitas [atis, f]; cavum [i, n]; excavatio [onis, f]; depressio [onis, f]; fossa [ae, f]; sinus [us, m]; specus [us, m]; lacuna [ae, f];
839впалый — concavus [a, um]; subductus [a, um];
840впервые — primitus; primum; primo;
841вперед — antrorsum; protinus; prae; porro; prorsus;
842впереди — ante; prae; pro;
843вперемешку — intermixtus [a, um]; promiscue; passim; invicem;
844вперять — figere, o, xi, xum; inculcare [1];
845впечатление — impressio [onis, f]; affectio [onis, f] (praesentis mali); affectus [us, m]; pulsus [us, m]; commotio [onis, f]; animi affectio / impressio, motus [us, m]; momentum [i, n]; pondus [e]ris, n; suspicio [onis, f]; sententia [ae, f] divulgata, consensus [us, m]
846впечатлительный — tener [e]ra [e]rum (animus tener atque tractabilis); mollis [e];
847впечатляющий — animum c — nmovens, animos p — rmovens;
848вписывать — inscribere, o, psi, ptum;
849впитывать — sorbзre [e]o, ui, itum; absorbзre; esurire, io, ivi, itum (vellera esuriunt purpuram); bibere, o, bibi, -; imbibere; potare, 1;
850вплетать — texere, o, texui, textum (aurum in tunicis); intexere; implicere, o, ui, itum; innectere, o, nexui, nexum; immittere, o, si, ssum;
851вплоть — usque; tenus;
852вполголоса — voce suppressa, submissa;
853вполне — omnino; perfecte; plane; plene; prorsus; prorsum; penitus; usque; mere; bene; admodum;
854вполовину — dimidio;
855впоследствии — dein; deinde; post; postmodo; postea; posthac; serius; subsequenter;
856вправо — dextrorsum; ad dextram;
857впредь — in posterum; in reliquum; amodo; porro; postea; posthac;
858вприпрыжку — subsultim (decurrere); assultim;
859впрочем — ceteroquin; ceterum; quidem; tamen;vero; verum; verumtamen; tamen; quamquam; alioqui; etsi; sed;
860впрыскивание — injectio [onis, f];
861впрыскивать — injicere, io, jeci, jectum;
862впрягать — adjungere, o, nxi, nctum (tauros aratro); subjungere (tigres curru); capistrare, 1 (tigres capistratae);
863впускать — admittere, o, si, ssum (lucem in thalamos); immittere; intromittere;
864впустую — frustra; vane; incassum;
865впутывать — implicare, 1; obstringere, o, strixi, strictum;
866впятеро — quintuplo;
867враг — hostis [is, m]; inimicus [i, m]; adversarius[ii, m];
868вражда — simultas [atis, f]; inimicitia [ae, f]; hostilitas [atis, f]; adversitas [atis, f]; odium,ii, n; offensa [ae, f]; simultas [atis, f];
869враждебно — hostiliter; inimice; infense;
870враждебность — inimicitiae, arum, fpl; hostilitas [atis, f]; adversitas [atis, f];
871враждебный — hostilis [e]; inimicus [a, um]; adversarius [a, um]; adversus [a, um]; alienus [a, um]; contrarius [a, um]; infensus [a, um]; maleficus [a, um]; malevolus [a, um]; iniquus [a, um] (alicui; Parcae);
872вражеский — hosticus [a, um]; hostilis [e];
873врасплох: — : improviso;
874врастать — increscere, o, crevi, cretum (squamae cuti increscunt);
875вратарь — portarius[ii, m]; janitor [oris, m];
876врать — mentiri, ior, itus sum;
877врач — medicus [i, m]; curans, ntis, m;
878врачебный — iatricus [a, um]; medicus [a, um]; medicinalis [e];
879врачевать — mederi [e]or, -; curare, 1;
880вращать — agere, ago [e]gi, actum (fundam circum caput); circumagere; torquзre [e]o, torsi, tortum (axem umero torquet Atlas); contorquзre; volvere, o, volvi, volutum; versare, 1; conversare,1; gyrare, 1;
881вращаться — verti, or, versus sum (caelum vertitur; inter primos); versari, or, atus sum; se torquзre [e]o, torsi, tortum (circum axem); (se) gyrare, 1;
882вращающийся — volubilis [e] (caelum); versatilis [e];
883вращение — turbo, inis (m);
884вред — noxa, ae,f; noxia [ae, f] (noxiae poena par esto); damnum [i, n]; detrimentum [i, n]; nocumentum [i, n]; malum [i, n];
885вредитель — infestum [i, n]; noxius[ii, m]; malefactor [oris, m];
886вредить — nocere [e]o, ui, -; vituperare, 1; pessimare, 1 (plebem; se ipsum); offendere, o, ndi, nsum; obesse, obsum, obfui, -; officere, io, feci, fectum; detrahere, o, xi,ctum;
887вредный — nocuus [a, um]; nocivus [a, um]; nocens, ntis; iniquus [a, um] (caelum iniquum ad maturanda semina); inimicus [a, um]; perniciosus [a, um]; malus [a, um]; maleficus [a, um]; vitiosus [a, um] (regiones); damnosus [a, um];
888врезать — incidere, o, cidi, cisum; infindere, o, fidi, fissum;
889временами — olim; interdum; subinde;
890временно — (на некоторое время) in tempus; aliquandiu; temporaliter; ad tempus; (время от времени) subinde;
891временность — temporalitas [atis, f];
892временный — (случайный) accidentalis [e]; (непостоянный) temporalis [e] (causa); temporarius [a, um] (amicitia; brevis et t.);
893время — tempus, oris, n (vacuum ad aliquid; longo post tempore); tempestas [atis, f]; aqua [ae, f]; aevum [i, n]; hora [ae, f]; spatium [ii, n];
894вроде — quasi; adinstar;
895врожденный — congenitus [a, um]; ingeneratus [a, um]; genetivus [a, um]; innatus [a, um]; naturalis [e]; insitus [a, um];
896врозь — separatim; singulatim; disjuncte;
897вросший — innatus [a, um];
898вручать — manadare, 1 (alicui aliquid); tradere, o, didi, ditum (litteras); subjicere, io, jeci, jectum (alicui aliquid); praesentare, 1;
899вручение — oblatio [onis, f];
900врываться — invadere, o, si, sum (ignis invasit); irruere, o, ui, utum; irrumpere, o, rupi, ruptum; ingruere, o, ui, -;